EAN-fakturering

af Susanne
9. dec. 2019

Elektronisk fakturering fra CloudServers

Virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, skoler mm. kan nu betale for deres ydelser fra CloudServers gennem elektronisk fakturering.

Der bliver udstedt en elektronisk faktura månedligt eller årligt efter ønske. Ved flere servere på samme konto, samles alle på samme faktura.

EAN-fakturaer udsendes i XML-format og indeholder server-indentifikationer samt periode der betales for.

Er en aftale oprettet med et EAN-nummer, sker fakturering automatisk til den elektroniske postkasse, der er knyttet til det pågældende EAN-nummer.

Vi sender i OIOUBL formatet. "OIO" står for Offentlig Information Online og "UBL" står for Universal Business Language. Når der sendes en faktura fra vores system, konverterer vi den automatisk til OIOUBL formatet og sender afsted til NemHandelsregisteret. Her bliver den så videresendt til den korrekte kunde.

EAN står for ”European Article Numbering”, og EAN-nummeret er et specifikt 13-cifret nummer, som fortæller hvilken virksomhed EAN-fakturaen sendes til. Det er et unikt nummer, som tildeles de virksomheder, som er registreret i NemHandelsregisteret.